Những hình ảnh duyên dáng, thướt tha của các nữ sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) tham gia cuộc thi Miss VOS 2016 đang khuấy đảo cư dân mạng.

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 1

12A1 Phạm Thị Nguyệt Ánh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 2

12A2 Trần Thị Phương Anh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 3

12A4 Nguyễn Thị Khánh Huyền

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 4

Nữ sinh lớp 12A5 Nguyễn Thị Hà Vy

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 5

12A6 Nguyễn Vân Anh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 6

12A7 Đinh Cẩm Tú

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 7

12A9 Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 8

12D1 Nguyễn Khánh Ly

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 9

12D2 Trần Linh Chi

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 10

12D5 Lê Phương Thanh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 11

11A4 Trần Thị Xuân Thùy

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 12

12A3 Thái Bích Ngọc

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 13

12A8 Dương Lâm Uyên

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 14

12D3 Phạm Hoài Thương

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 15

12D4 Lê Thị Hạnh Linh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 16

11A1 Trần Thị Quỳnh Giang

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 17

11A2 Lê Thị Khánh Huyền

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 18

11A3 Nguyễn Thục Anh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 19

11A5 Nguyễn Trâm Anh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 20

11A6 Nguyễn Ngọc Ánh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 21

11A7 Phan Thị Phương Thảo

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 22

11A8 Nguyễn Thị Thanh Vân

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 23

11A9 Trần Thị Thảo Nguyên

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 24

11A10 Giản Thị Nhật Linh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 25

11D1 Trần Thu Hằng

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 26

11D2 Nguyễn Thị Hoàng Yến

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 27

11D3 Nguyễn Hoàng Diệu Minh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 28

11D4 Nguyễn Thị Kim Ngân

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 29

10A1 Nguyễn Thị Ánh Như

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 30

10A2 Hoàng Thục Linh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 31

10A4 Nguyễn Thị Châu Anh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 32

10A5 Phạm Thảo My

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 33

10A6 Lê Bảo Trâm

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 34

10A7 Nguyễn Thị Ngọc Hà

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 35

10A8 Hồ Thị Huyền Trang

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 36

10A9 Hồ Thúy Quỳnh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 37

10A10 Nguyễn Trần Khánh Linh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 38

10D1 Trần Khánh Linh

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 39

10D2 Nguyễn Thị Trà Giang

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 40

10D3 Trịnh Thị Vân Thảo

Ve dep cua nu sinh THPT Huynh Thuc Khang trong cuoc thi Miss VOS 2016 - Anh 41

10D4 Nguyễn Ngọc Huyền

Hoàng Thanh