TT - Một buổi sớm tinh mơ trong thành Đại Lý, trên mỏm đá ven hồ có ba người đang chờ ngắm bình minh... Có lẽ cảnh hay nhất và đem lại nhiều cảm xúc đan xen trong lòng người xem sẽ là đoạn kết này.