TTO - “Lễ hội trái ngon ĐBSCL” đang diễn ra tại Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Lộ Vòng Cung, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ từ 28-5 đến 2-6. Lễ hội là một trong 23 sự kiện văn hóa tổ chức tại TP Cần Thơ trong Năm du lịch quốc gia “Mekong-Cần Thơ 2008”.