Mình cũng cần để lại 2 vé khán đài A,tầng 2 tối 26/3 tại SVĐ Mỹ Đình 1,5tr/2 vé. Liên hệ qua YM girl20_5 nhé

Mình cũng cần để lại 2 vé khán đài A,tầng 2 tối 26/3 tại SVĐ Mỹ Đình 1,5tr/2 vé. Liên hệ qua YM girl20_5 nhé