Tại thời điểm 30/9/2016, dư nợ cho vay margin của VCSC đạt hơn 1.209 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã công bố BCTC công ty mẹ quý III/2016 với kết quả khá tích cực. Doanh thu hoạt động kỳ này của VCSC đạt 253,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, khoản lãi từ bán các tài sản tài chính (FVTPL) đạt 128 tỷ đồng tăng vọt so mức hơn 10,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Quý III/2016, hoạt động môi giới đem về cho VCSC 69,8 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tư vấn giảm 29% xuống mức 3,6 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý III/2016 của VCSC đạt 84,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của VCSC đạt 1,35 tỷ đồng, tăng 30%, nhưng chi phí tài chính đạt hơn 26,6 tỷ đồng, tăng 4%.

Chi phí quản lý công ty chứng khoán của VCSC là 20,48 tỷ đồng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu đã giúp VCSC lãi sau thuế quý III/2016 tới 98,5 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước.

VCSC (me): 9 thang lai 224,6 ty dong, tang 19% so voi cung ky - Anh 1

Nhờ kết quả tích cực trong quý III/2016 nên tính chung 9 tháng đầu năm 2016, VCSC lãi sau thuế hơn 224,6 tỷ đồng tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2016, dư nợ cho vay margin của VCSC đạt hơn 1.209 tỷ đồng.