(ĐTCK) Năm 2015, CTCP Vicostone (VCS) dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 2.674 tỷ đồng, tăng 27%; lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2014. Ngày 24/3 tới, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

Năm 2014, VCS đạt 2,107 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 9% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 261 tỷ đồng, vượt 208% kế hoạch. Công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 20%. VCS đã mua gần 10,6 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 34.800 đồng/CP.

Trong năm qua, CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) đã nắm 58% vốn VCS và trở thành công ty mẹ của VCS. Việc tái cơ cấu này, theo chia sẻ của ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch VCS là cần thiết, giúp quy tụ về một đầu mối cho chuỗi cung ứng đá nhân tạo, dưới sự chỉ đạo thống nhất từ công ty mẹ, tập trung ở các khâu từ mua bán nguyên vật liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Phenikaa đã ký hợp đồng độc quyền với Hãng Breton (Italy) để đầu tư dây chuyền sản xuất mới trong vòng 6 năm tới.

Phong Lan