VC7 sẽ tiếp tục trình cổ đông phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 8:3. Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến vào quý IV/2016 và quý I/2017. Tuy nhiên, tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 đã bị loại bỏ mới đây.

VC7 bat ngo bo phuong an sua doi Dieu le truoc them cuoc hop DHDCD bat thuong - Anh 1

Theo kế hoạch, vào ngày 26/10/2016, CTCP Xây dựng số 7 (mã VC7 - HNX) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 tại tòa nhà Vinaconex số 7 (Hà Nội). Nội dung buổi họp ĐHĐCĐ đã được thay đổi gần đây, khi chỉ còn ba tuần nữa đến thời điểm ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2016, HĐQT VC7 đã họp và quyết định thông qua hai nội dung trình cổ đông tại buổi họp ĐHĐCĐ bất thường tới. Theo đó, VC7 sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty dự kiến sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 8:3. Theo BCTC soát xét nửa đầu năm 2016, VC7 sẽ sử dụng nguồn vốn thặng dư cổ phần (25 tỷ đồng) và quỹ đầu tư phát triển (5 tỷ đồng) cho các cổ đông hiện hữu.

Mục đích huy động vốn là nhằm tăng cường năng lực tài chính để triển khai đầu tư các dự án và đầu tư thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã quyết định thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, theo quyết định mới, nội dung này sẽ bị loại bỏ trong buổi Đại hội tới. Luật doanh nghiệp 2014 chính thức được áp dụng từ 1/7/2015. Từ khi ban hành luật tới nay, nhiều doanh nghiệp đã sớm thay đổi Điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Cuối tháng 9/2016, Chủ tịch HĐQT của VC7 là ông Nguyễn Trọng Tấn đăng ký mua 50.000 cổ phiếu VC7 trong khoảng thời gian từ ngày 3/10 đến 31/10 sau khi mua vào 18,9 nghìn cổ phiếu. Ông Nguyễn Trọng Tấn hiện là cổ đông lớn của VC7, đang nắm giữ 400.909 cổ phiếu, tương đương 5,01% vốn điều lệ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VC7 đạt 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với 2,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân là do hoạt động tài chính và lợi nhận khác trong kỳ tăng mạnh.