Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 23/11/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7), tỷ lệ thực hiện 37.5%.

VC7: 23/11 GDKHQ nhan co phieu thuong ty le 37.5% - Anh 1

Số lượng cổ phiếu phát hành 3 triệu cp, nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Để đảm bảo phát hành đủ số 3 triệu cp, tăng đủ vốn lên 110 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được Công ty mua lại từ các cổ đông làm cổ phiếu quỹ với giá mua 10,000 đồng/cp. Nguồn mua cổ phiếu quỹ của lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối./.