Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2016.

Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 (mã VC3 - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, VC3 dự kiến phát hành 500 trái phiếu thường, không có bảo đảm, với giá phát hành bằng mệnh giá 100 triệu đồng/Trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu là 2 năm với lãi suất cố định 10%/năm.

Việc VC3 thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ để công ty tăng quy mô vốn hoạt động.

Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2016.

Được biết, mới đây, HĐQT của VC3 dự kiến đầu tư tối đa 5,7 triệu cổ phiếu, chiếm 95% vốn điều lệ CMC Hà Nội với mức giá tối đa 35.000đ/cp (xấp xỉ 65% giá cổ phần CMC theo phương pháp NAV), tương ứng tổng số tiền đầu từ 199,5 tỷ đồng.