Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, công ty đạt 28,24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương đương bằng 110% so với mức 25,68 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2008.

Công ty cổ phần xây dựng số 2 (mã CK: VC2) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 3 quý đầu năm 2009. Tính riêng trong quý III/2009, VC2 đạt 209,73 tỷ đồng doanh thu. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, công ty đạt 538,89 tỷ đồng doanh thu bằng 130% so với mức 413,28 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong quý III/2009 là 9,62 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế VC2 đạt được trong 9 tháng là 32,37 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHCĐ, VC2 đặt mục tiêu 680,48 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, tính đến hết tháng 9, VC2 đã hoàn thành 79,2% kế hoạch doanh thu và 80,92% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Chỉ tiêu 9 tháng/2009 KH 2009 % TH/KH Doanh thu (tỷ đồng) 538,89 680,48 79,2 Lợi nhuận TT (tỷ đồng) 32,37 40 80,92 Tại thời điểm 30/9/2009, tổng nguồn vốn của công ty là 537,09 tỷ đồng trong đó, nợ phải trả (chủ yếu là nợ ngắn hạn) là 358,17 tỷ đồng tương đương chiếm 67% tổng nguồn vốn. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, ngày 16/10/2009, VC2 giảm 1.000 đồng xuống 70.000 đồng/cổ phiếu. Thanh Hương