CTCP Điện Tử Bình Hòa (HNX: VBH) công bố BCTC quý 4/2012 với doanh thu thuần đạt 24.2 tỷ đồng giảm 19.7% so cùng kỳ năm 2011 và lỗ ròng 299 triệu đồng.

Lũy kế cả năm, VBH ghi nhận doanh thu thuần đạt 100 tỷ đồng, lãi ròng 2.4 tỷ đồng; lần lượt giảm 4.2% và giảm 35.6% so với năm 2011.