Các ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất đối với khách hàng vay mua xe hơi, nhiều nơi từ chối tiếp nhận hồ sơ vay tiền hoặc ngừng liên kết với các hãng ôtô.