Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Nâng cao chất lượng chi tiêu công" do ADB tài trợ.

Vay 200 trieu USD de nang cao chat luong chi tieu cong - Anh 1

Chương trình có tổng kinh phí là 200 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á ( ADB ) tài trợ. Trong đó, vốn vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á là 117,3 triệu USD, vốn vay thông thường là 82,7 triệu USD.

Chương trình sẽ trợ giúp Chính phủ cải thiện hệ thống quản lý tài chính công của Việt Nam thông qua việc phân bổ nguồn lực tài chính công một cách hiệu quả; tăng cường năng lực xác định và quản lý rủi ro tài khóa; cải thiện công tác giám sát, theo dõi và đánh giá chi tiêu công nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ cải thiện điều kiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững.