Sáng 5-10, Bộ Y tế đã cung cấp thông tin giải thích rõ về nội dung hướng dẫn thanh toán tiền khám bệnh cho người bệnh vào khoa cấp cứu không qua khoa khám bệnh.

Theo đó, Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) đã ban hành công văn số 7117/BYT-KH-TC để làm rõ thêm và hướng dẫn bổ sung một số nội dung về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37. Tuy nhiên, sau khi ban hành công văn 7117 trên đây, một số cơ quan báo chí đăng tải chưa chính xác, đầy đủ, hoặc tiêu đề chưa đúng với nội dung hướng dẫn thanh toán tiền khám bệnh cho người bệnh vào khoa cấp cứu không qua khoa khám bệnh, khiến người dân có thể hiểu lầm.

Vao vien cap cuu khong qua khoa kham benh co duoc thanh toan bao hiem y te? - Anh 1

Về vấn đề này, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, tại điểm c mục 1 công văn 7117/BYT-KH-TC nêu trên có hướng dẫn, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ sẽ được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú. Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên được thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh.

Ông Nguyễn Nam Liên cũng lý giải thêm, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ thì cơ quan bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo phạm vi thanh toán của BHYT. Cơ quan BHYT cũng như người bệnh không phải thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú cho cơ sở khám, chữa bệnh. Tương tự như vậy, nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên thì cơ quan BHYT và người bệnh chỉ thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định mà không phải thanh toán tiền khám bệnh cho cơ sở khám, chữa bệnh nữa vì tiền khám bệnh đã được tính trong chi phí ngày giường điều trị nội trú.

Nội dung hướng dẫn trên áp dụng với trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh. Còn khi người bệnh vào đăng ký và khám bệnh tại khoa khám bệnh thì việc thanh toán tiền khám bệnh vẫn được thực hiện theo quy định.

Gia Phong