TP- Drink English (104/74 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội), mở cửa từ tháng Một, là quán cà phê đặc biệt. Từ chủ quán đến những vị khách đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.