Giá vàng tại thị trường trong nước sáng nay giảm tương đối sau khi giá vàng thế giới thiếu chút nữa thì mất mốc 900 USD/oz...