Hanoinet - Giá bán vàng tại các cửa hàng sáng nay 23/2 phổ biến tăng 20.000-60.000 đồng mỗi lượng, song giá chào mua đều cao hơn 100.000 đồng.