Văn Võ Miếu nằm ở phía Bắc hồ Nhật Nguyệt, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc).

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 1

Văn Võ Miếu nằm ở phía Bắc hồ Nhật Nguyệt. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 2

Ngoài cửa có tượng sư tử đỏ to lớn uy nghi trấn cửa. Văn Miếu thờ Khổng Tử và hai đồ đệ của ông là Mạnh Tử (Mencius) và Zihsih, còn Võ Miếu thờ Quan Công và Nhạc Phi - một danh tướng yêu nước thời Tống. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 3

Hàng chuông khánh cầu an được treo trên các lối đi lên miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 4

Khu vực nội điện của miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 5

Hàng chuông khánh cầu an được treo trên các lối đi lên miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 6

Bên trong Văn Võ Miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 7

Văn Võ Miếu nằm ở phía Bắc hồ Nhật Nguyệt. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 8

Trong khu vực nội điện của miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 9

Hàng chuông khánh cầu an được treo trên các lối đi lên miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 10

Mặt tiền của Văn Võ Miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 11

Kiến trúc của công trình được trang trí từ cột nhà tới trần là hai màu vàng và đỏ truyền thống của các cung điện Trung Quốc xưa. Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 12

Từ cột đến trần nhà trong miếu chủ yếu là hai sắc màu đỏ và vàng. Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 13

Văn Miếu thờ Khổng Tử và hai đồ đệ của ông là Mạnh Tử (Mencius) và Zihsih, còn Võ Miếu thờ Quan Công và Nhạc Phi - một danh tướng yêu nước thời Tống. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 14

Văn Võ Miếu nằm ở phía Bắc hồ Nhật Nguyệt, thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 15

Mặt tiền của Văn Võ Miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Van Vo Mieu o Dai Loan - Anh 16

Hàng chuông khánh cầu an được treo trên các lối đi lên miếu. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN