(ANTĐ) - Ngày 15-10, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành văn phòng cấp ủy (18-10-1930/18-10-2010) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Những năm gần đây và đặc biệt là năm 2010, Văn phòng Thành ủy có nhiều biến đổi sâu sắc và toàn diện. Công việc tuy nhiều, số lượng người có hạn song các cán bộ Văn phòng Thành ủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP thực hiện đúng quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch công tác. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy giải quyết những công việc quan trọng phát sinh của TP, các địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Văn phòng cũng đã tham mưu biên tập nhiều văn bản tổng kết và các báo cáo chuyên đề lớn của Thành ủy. Đặc biệt, là cơ quan tham mưu, Văn phòng đã làm rất tốt công tác xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP.