Sáng 24/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 4 luật đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3/6/2008.