Với mô hình NTM, các năm tiếp theo đang mở ra cho Vân Nội nhiều vận hội mới trong phát triển kinh tế -xã hội để hội nhập.

Cũng như các địa phương khác trong huyện Đông Anh, xã Vân Nội đã và đang từng bước đô thị hóa từ mô hình Nông thôn mới (NTM). Do vậy, để đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội ổn định là một việc làm phải có sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ. Bởi những lẽ trên, nhiều năm qua, Vân Nội không ngừng chú trọng đến công tác cải cách hành chính.

Giải quyết tốt những mâu thuẫn tồn tại trong nhân dân, áp dụng nhiều hình thức thi đua khen thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ sở đó, từng thời kỳ có rút ra bài học kinh nghiệm, từ những biện pháp có tính chiến lược trên, Vân Nội đã phấn đấu hoàn thành và có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Van Noi: KT – XH khong ngung tang truong tu mo hinh NTM - Anh 1

Trước hết nói về kinh tế: kinh tế ở Vân Nội tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất tăng. Các hoạt động về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ ổn định với chiều hướng tăng dần hàng năm. Diện tích gieo trồng các loại rau an toàn ổn định.

Nổi bật ở Vân Nội trong nhiều năm trở lại đây là thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường đa dạng phong phú. Kinh tế hộ gia đình ngày các phát triển ổn định. Nhiều vụ việc vi phạm trật tự xây dựng đã và đang từng bước được giải quyết. Hầu hết các đợt truy quét lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cơi nới bán hàng được diễn ra thường xuyên, an toàn…

Vân Nội cũng là xã có phong trào văn hóa-xã hội, trạm y tế, công tác giáo dục đạo tạo, dân số KHHGĐ, chăm sóc trẻ em, phòng chống dịch bệnh, an ninh, quốc phòng và các chính sách khác thực hiện đồng bộ, an toàn. Trải qua những năm tháng đổi mới, xây dựng NTM bước đầu Vân Nội đã tìm cho mình một hướng đi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ổn định.

Trọng tâm và được người dân chú ý nhất là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông thôn nông nghiệp ở các thôn xóm. Nhờ vậy, kinh tế Vân Nội không ngừng tăng trưởng. Trong đó, với tầm nhìn mới; Vân Nội cần nâng cao chất lượng các loại hình sản phẩm. Mặt khác, cần quan tâm tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hy vọng rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt các công việc có liên quan của cơ quan chức năng. Tin rằng, với mô hình NTM, các năm tiếp theo đang mở ra cho Vân Nội nhiều vận hội mới trong phát triển kinh tế -xã hội để hội nhập.

Mặt khác, Vân Nội luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản…Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong sản xuất công nghiệp - TTCN, ngành nghề ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được về NTM, khai thác các lợi thế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, với mức tăng trưởng bền vững. Đầu tư các cơ sở hạ tầng trong thôn xóm, tập trung giải quyết những tồn tại và phấn đấu toàn xã được sử dụng nước sách đạt tiêu chuẩn; tăng cường thu hút đầu tự; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; nhất là giữ vững thương hiệu rau an toàn.

Trần Văn Vỏ, Chủ tịch UBND xã/KD&PL