Các nhà khảo cổ đã xác định những bức tường đổ nát ở Dandong, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, là tàn tích của Vạn Lý Trường Thành bằng gỗ. Phát hiện này đã dẹp bỏ những suy nghĩ rập khuôn rằng bức tường thành của Trung Quốc chỉ được làm bằng đá và gạch đất nung.

Những hàng rào bằng gỗ liễu này được dựng trên tàn tích của những bức tường bằng gỗ sồi, vốn có từ đời Minh (1368 – 1644). Vạn Lý Trường Thành được xây trong thời Chiến quốc (475-206 trước Công nguyên) để bảo vệ Trung Hoa chống lại các bộ lạc phương Bắc, nhưng phần lớn bức tường thành còn hiện hữu – dài gần 9.000 km ở miền Bắc Trung Quốc – được tái xây dựng trong các triều đại sau này, trong đó có đời Minh. Tuấn Vĩ