KTĐT - Ngày 16/4, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể thẩm tra báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 và quý I/2013.

Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng: Lương trong khu vực sản xuất kinh doanh vừa tăng 17%, nhưng chỉ đáp ứng 62 - 69% nhu cầu sống tối thiểu. Khu vực hành chính sự nghiệp được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng, nhưng so với khu vực sản xuất kinh doanh chỉ đạt 50% và cũng chỉ đáp ứng 38,4% nhu cầu sống tối thiểu. Do đó, các thành viên Ủy ban đưa ra nhiều ý kiến lo ngại về chính sách tiền lương khi Đề án lộ trình cải cách tiền lương vẫn chưa thể ra đời, và đề xuất cần nghiên cứu để có chính sách về lương phù hợp hơn.