Nữ MC cho biết mắt trái của cô bị hỏng và khả năng sẽ mất đi giọng nói.

Ngân Giang