(VH)- Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM vừa tổ chức hội thảo khoa học Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay.

Tại hội thảo, GS Ca Lê Thuần, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM cho biết, có hơn 40 tham luận được gửi đến hội thảo với nhiều ý kiến sâu sắc, khẳng định quan điểm “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận” của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị lịch sử trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Qua đó, hướng đến xây dựng một nền văn hóa, nghệ thuật thật sự tiên tiến, đậm nét văn hóa dân tộc. Phần lớn các đại biểu tập trung phân tích, nhận diện mặt trận văn hóa, nghệ thuật luôn nóng bỏng và quyết liệt, tinh vi và phức tạp trong bối cảnh hiện nay. Do đó, giới văn nghệ sĩ ngày nay phải không ngừng sáng tạo nhằm đối phó lại với kẻ thù lúc ẩn, lúc hiện, thậm chí được ngụy trang một cách rất khôn khéo. Hoàng Hải