Có lẽ đã không biết bao mùa xuân về mà Văn Hiệp không hề có Tết, vì trong lúc mọi người vui vẻ đón xuân thì anh lại phải lao vào sân khấu, vào truyền hình, để đem tiếng cười tới cho muôn nhà.