Thầy Phạm Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Ninh A (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý giáo dục trong trường mà còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có con em học tại trường tham gia BHYT học sinh đạt kết quả cao. Tại Hội nghị tổng kết BHYT học sinh năm học 2015 - 2016 của huyện Tam Nông, thầy Tuấn đã nhận được giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp.

Van dong phu huynh hoc sinh tham gia BHYT - Anh 1

Các em học sinh Trường Tiểu học Phú Ninh A.

Hằng năm, sau khi tiếp nhận chỉ tiêu, kế hoạch về công tác thu BHYT học sinh, thầy Tuấn đều triển khai kịp thời và phân công cho từng giáo viên chủ nhiệm cùng ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp với các ngành, đoàn thể xã và ban nhân dân ấp đi thực tế ở cơ sở, đến từng nhà gần gũi, tìm hiểu nguyện vọng và đời sống của bà con… Qua đó, tuyên truyền, vận động và thuyết phục các hộ dân có con cháu học tại trường thông hiểu quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Mỗi năm, Trường Tiểu học Phú Ninh A tiếp nhận khoảng 240 học sinh. Hầu hết học sinh ở đây đều là con cháu của người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, kinh tế gia đình còn lắm khó khăn, trình độ dân trí hạn chế… Xác định được sự khó khăn trên, ông Tuấn đã tham mưu tích cực với Đảng ủy, UBND xã để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp sức và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp xuống tận 5 ấp vận động. Từ đó, nhiều người dân trong xã đã biết được lợi ích thiết thực và đồng tình hưởng ứng tham gia BHYT. Thầy Phạm Văn Tuấn bày tỏ: “ngoài phân tích nói rõ về quyền lợi khi tham gia BHYT để cho phụ huynh nhận thức và sau đó sẽ tham gia thì có thể chia ra thu 6 tháng/lần theo kế hoạch của BHXH huyện…”. Năm học 2014 - 2015, Trường Tiểu học Phú Ninh A có tỉ lệ học sinh tham gia BHYT đạt trên 85,2%, năm học 2015 - 2016, trường có 216/240 học sinh tham gia BHYT, đạt 88,99%, góp phần đưa tỉ lệ người dân tham gia BHYT toàn xã Phú Ninh lên 59,38% và hộ cận nghèo tham gia BHYT là 44,19%.

T.Đ