Hương Khê là huyện miền núi phía tây của tỉnh Hà Tĩnh, có đường biên giới Việt- Lào dài trên 40 Km chạy qua 4 xã Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh và Hòa Hải, trong đó có 3 bản người dân tộc thiểu số. Nhìn chung đời sống của đồng bào ở các xã vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hết sức khó khăn.

Thanh niên tình nguyên VNPT đến với đồng bào người Chứt. Ảnh: TL Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Bộ đội Biên phòng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vùng biên giới, MTTQ các cấp huyện Hương Khê cùng 2 đồn BP Trại Trụ và Bản Giàng đóng trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền đồng bào xây dựng đời sống văn hóa với 6 nội dung toàn diện gắn với tuyên truyền thực hiện Luật Biên giới góp phần tích cực vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Lào. Qua 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư vùng biên giới", MTTQ và các đồn Biên phòng đã trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất với bà con dân tộc Chứt, tích cực hướng dẫn bà con cách thức, kinh nghiệm làm ăn, động viên bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, vun đắp tình làng nghĩa xóm, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. MTTQ các xã biên giới chủ động phối hợp với các đồn Biên phòng trực tiếp vận động nhân dân giúp đỡ tiền, ngày công, vật liệu, hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre và bản Giàng làm được 30 nhà Đại đoàn kết, xóa xong nhà tranh tre dột nát, vận động giúp đồng bào bê tông hóa đường giao thông, thủy lợi.... với tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng. Do đó, đời sống và các điều kiện ăn ở, đi lại giao lưu, buôn bán trao đổi hàng hóa của đồng bào đã được cải thiện. Bên cạnh đó, đồng bào còn được các chiến sỹ BĐBP trực tiếp dạy chữ, dạy đọc, dạy viết, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, nên trình độ dân trí, mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, các điều kiện về khám chữa bện, chăm sóc sức khỏe của đồng bào ngày càng được nâng lên. Qua đó, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, nét đẹp truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc được lưu giữ và phát triển. Đến nay, đồng bào đã yên tâm định canh định cư, biết làm ruộng lúa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng lên, niềm tin và tình cảm của đồng bào giành cho cán bộ Mặt trận và Bộ đội cụ Hồ ngày càng thắt chặt, thắm đượm tình nghĩa quân dân. Biết được cái chữ, nhận thức của đồng bào được nâng lên rõ rệt, đồng bào được các chiến sỹ BĐBP tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về biên giới và bảo vệ an ninh biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động của các bọn tội phạm và thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới trên địa bàn. Võ Anh Tuấn