Thảo luận về Luật Đấu giá tài sản Nhà nước – một dự thảo luật được đánh giá là thiết kế tốt, nhiều quy định cụ thể và đột phá, điều đại biểu quan tâm nhất là làm chặt chẽ thêm để tránh tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, dìm giá, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, việc chồng chéo với các luật khác và thẩm quyền đấu giá nợ của VAMC.

Do vấn đề thẩm quyền đấu giá của VAMC còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất 2 phương án để xin ý kiến Quốc hội.

Phương án 1: VAMC được đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu như quy định tại Nghị định 53 được ban hành năm 2013.

Phương án 2: Không quy định về việc đấu giá để đảm bảo cơ chế thị trường và nguyên tắc đấu giá theo quy định của Luật này, đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 53 để tránh các hệ lụy pháp lý về mặt tài chính sau khi xử lý nợ và đảm bảo tính phổ quát của Luật.

Giải trình về ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bô Tư pháp Lê Thành Long cho biết do đây không phải luật nội dung, nên tất cả những vấn đề liên quan đến nội dung như quyền sử dụng đất, vấn đề thi hành án... mà các đại biểu đặt ra đã được xử lý ở luật chuyên ngành. Đây là luật thủ tục, sẽ không can dự vào xử lý các vấn đề cụ thể. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng khẳng định không có vấn đề trùng lặp hay mâu thuẫn giữa luật này với các luật khác.

“Chúng tôi đã rà soát và có đúng một luật có mâu thuẫn là Luật Thương mại. Các luật khác đều dẫn chiếu đến Nghị định 77 về bán đấu giá tài sản nhà nước, khi luật này ban hành sẽ dẫn chiếu đến luật này. Luật Thương mại thì cơ bản thống nhất, nhưng có một số điểm khác nhau, về nguyên tắc sẽ phải bãi các điều quy định trong Luật Thương mại trái với các quy định ở luật này. Chúng tôi sẽ rà soát xem có trực diện phải bãi bỏ hay không, bởi năm 2017, Quốc hội cũng sẽ xem xét luật này.

Van de VAMC dau gia no xau va tai san dam bao cua no xau - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình thêm về Luật Đấu giá Tài sản

Về nhóm vấn đề liên quan đến nghề đấu giá, giải trình ý kiến của các đại biểu về việc quy định quá khắt khe về tiêu chuẩn và kinh nghiệm của người được chọn, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết “Triết lý chúng ta theo thì đây là nghề tư pháp - nghề đặc thù. Bán đấu giá hầu hết là tài sản nhà nước, nên không quy định chặt chẽ thì người thiệt hại đầu tiên là Nhà nước. Hình thức hành nghề chỉ có Công ty tư nhân và hợp danh, vì chúng ta quan niệm họ phải chịu trách nhiệm về hành vi và hậu quả của mình gây ra”. Mặt khác, Bộ trưởng Lê thành Long khẳng định các quy định trên cũng không trái với Hiến pháp, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014.

Về thẩm quyền đấu giá của VAMC, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết đây là “một hiện tượng tức thời của nền kinh tế”, hiện đang hoạt động theo Nghị định 53. Theo đó, “VMAC có thể được làm khá nhiều việc, mua nợ xấu về thì bán nó đi, trong đó có hình thức bán đấu giá. VMAC có thể ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán hoặc tự bán. Tinh thần là như vậy. Khi chúng tôi trình dự án luật thì quan điểm là mặc dù đây là một hiện tượng tức thời, nhưng vẫn phải có quy định, nên đưa vào 1 điều ở Chương 8. Chúng tôi thấy rằng về nguyên tắc có thể chấp nhận phương án 1 (tức là chấp nhận thẩm quyền đấu giá của VAMC - pv), nhưng cần làm rõ với nhau là VAMC chỉ được bán nợ xấu và tài sản đảm bảo cho nợ xấu, chứ không phải một tổ chức bán đấu giá. Nếu tự bán trình tự thủ tục phải theo quy định của luật này. Hiện VAMC chưa tự bán, mà chủ yếu ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán thôi” – Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết.

Vũ Hân