Trong hai ngày 28-29.5, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động VN (TLĐ) tổ chức "tập huấn công tác giới thiệu việc làm (GTVL) và dạy nghề (DN)". 35 trung tâm GTVT và 14 trường DN trong hệ thống công đoàn cả nước đã về dự.