Với 12 con giáp, ngày nào trong tháng này kỵ hẹn hò, đối tượng nào cần thận trọng khi tiếp xúc... lời giải đáp sẽ có ngay dưới đây nhé.

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 1

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 2

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 3

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 4

Sửu Dần Mão

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 5

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 6

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 7

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 8

Thìn Tỵ Ngọ Mùi

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 9

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 10

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 11

Van dao hoa, chuyen tinh duyen cua 12 con giap trong thang 11 - Anh 12

Thân Dậu Tuất Hợi

Maruko (theo Inka)