Sáng 9/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công tác đào tạo nghề trong trường THPT và Trung tâm GDTX năm 2016.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội, các trường dạy nghề, các trung tâm GDTX và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh đã cùng tham dự.

Từ năm 2015, UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề học sinh sau THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Sau gần một năm, đã có khoảng 25% học sinh bậc THCS và khoảng 40% học sinh ở bậc THPT lựa chọn phân luồng. Số học sinh tốt nghiệp tham gia học nghề tăng. Năm học 2016 - 2017, các trường nghề trên địa bàn tỉnh đã cơ bản tuyển đủ chỉ tiêu.

Van con tinh trang canh tranh khong lanh manh giua cac truong nghe - Anh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác phân luồng, nhiều mô hình đào tạo nghề cho học sinh trong các trường THPT, TTGDTX đang được triển khai thí điểm và thu hút khoảng 42% học sinh không có nhu cầu và khả năng học đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị công tác đào tạo nghề trong trường THPT và trung tâm GDTX năm 2016 đã rút kinh nghiệm và chỉ ra những thuận lợi, tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai. Nguyên nhân chính là do phụ huynh chưa thấy được hiệu quả của việc đào tạo nghề. Một số trường, trung tâm dạy nghề chưa đủ năng lực thu hút học sinh, mô hình đào tạo nghề. Hiệu quả đào tạo nghề và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy nghề chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường nghề.

Van con tinh trang canh tranh khong lanh manh giua cac truong nghe - Anh 2

Dạy nghề hàn ở Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng.

Thời gian tới, công tác đào tạo nghề trong trường THPT và trung tâm GDTX sẽ quan tâm đến công tác tuyên truyền, đồng thời, ngành giáo dục sẽ có hướng dẫn cụ thể việc các trường dạy nghề tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; khuyến khích, ưu tiên các trường nghề có năng lực phối hợp với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện, các trường THPT để tuyển sinh./.

Mỹ Hà