Theo thông báo của HoSE, đến nay mới có 161 Cty nộp báo cáo tài chính quý IV/2008. Còn 11 Cty xin gia hạn tới cuối tháng 2 và đầu tháng 3.