Hanoinet - Võ Việt Vương (SN 1985) và Đoàn Thanh Phong (SN 1990) đã gom 400 gam hoa cần sa khô từ biên giới Lào-Việt đưa vào nội địa để tiêu thụ.