Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL, Bộ Tư pháp) đã “tuýt còi”, kiến nghị hủy bỏ Quyết định 567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện.

Đây là 1 trong 30 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền vừa được Bộ Tư pháp phát hiện trong quý III/2016.

Van ban cua Bo Tai chinh ve gia dien thuong pham bi 'tuyt coi' - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, văn bản của Bộ Tài chính về giá điện thương phẩm bị “tuýt còi” vì vượt quá thẩm quyền. Ảnh: Thái San.

Trao đổi với báo giới, bà Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL cho biết, vừa qua, Cục Kiểm tra VBQPPL đã nhận được đơn thư của doanh nghiệp đề nghị xem xét tính hợp pháp của Quyết định 567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/3/2015.

Trên cơ sở kiểm tra, ngày 3/10, Cục Kiểm tra VBQPPL đã có kết luận nêu rõ việc ban hành Quyết định 567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là chưa có cơ sở pháp lý, không bảo đảm sự tương thích giữa hình thức văn bản với nội dung văn bản theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 2015.Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên giao Bộ Tài chính quy định việc “xác định giá tính thuế tài nguyên”. Như vậy, Bộ Tài chính chỉ có thẩm quyền quy định việc xác định giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, chứ không được giao thẩm quyền công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên.Do đó, theo bà Hòe, việc xác định giá tính thuế tài nguyên không đồng nhất với việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên. Mặt khác, pháp luật hiện chưa giao cụ thể cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giá bán điện thương phẩm bình quân, cách thức xác định.Cục Kiểm tra VBQPPL cũng đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý bãi bỏ những nội dung trái pháp luật tại Quyết định 567/QĐ-BTC và rà soát quá trình thực hiện để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định trái pháp luật của Quyết định số 567/QĐ-BTC gây ra (nếu có). Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật này.Ngoài ra, Cục Kiểm tra VBQPPL đề nghị Bộ Tài chính thông báo kết quả xử lý văn bản trên cho đơn vị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận theo quy định của Chính phủ.