Ngày 20/6, Cục Bảo vệ thực vật nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Australia về việc công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội được phép xử lý chiếu xạ quả vải tươi Việt Nam xuất khẩu sang Australia.

Đây là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) và cơ quan thẩm quyền của Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cũng như sự tham gia tích cực của Trung tâm chiếu xạ Hà Nội và các doanh nghiệp.

Với tin vui này, vải xuất khẩu Australia sẽ được xử lý tại Hà Nội, không phải vận chuyển vào phía Nam, góp phần giảm giá thành của vải thiều xuất khẩu và tiết kiệm thời gian vận chuyển.

Theo quy định của Australia, để xuất khẩu trái vải tươi của Việt Nam vào thị trường Australia phải bảo đảm 5 yêu cầu.

Cụ thể: Cơ sở trồng vải phải áp dụng biện pháp canh tác, quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch đảm bảo giảm thiểu sinh vật gây hại trên quả vải, áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, cấp mã số. Cơ sở phải lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất. Vải xuất khẩu phải không bị nhiễm sâu bệnh, không dính đất, không được để lẫn với các sản phẩm từ các vùng trồng chưa được cấp mã số; phải đựng trong các thùng (hộp) có ghi rõ thông tin cơ sở trồng để phục vụ cho việc truy nguyên nguồn gốc. Vải phải vận chuyển đến cơ sở đóng gói được cấp mã số bằng phương tiện bảo đảm vệ sinh.

Cơ sở đóng gói vải phải đăng ký và được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, cấp mã số. Trước mỗi mùa xuất khẩu, cơ sở đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra đánh giá và công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Australia.

Bao bì đóng gói vải xuất khẩu sang Australia phải bảo đảm hạn chế việc lây nhiễm sinh vật gây hại; kẽ hở hoặc lỗ thoáng phải nhỏ hơn 1,6 mm. Thùng carton đựng vải phải ghi rõ mã số cơ sở trồng vải, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý và ghi rõ bằng tiếng Anh “Treated with ionizing irradiation” hoặc “Treated with ionizing electrons” hoặc “Irradiated (food)” và có thể in logo theo quy định đối với thực phẩm chiếu xạ trên bao bì carton.

Về xử lý chiếu xạ, vải xuất khẩu sang Australia phải được xử lý tại các cơ sở chiếu xạ đã được Cục Bảo vệ thực vật công nhận (gồm Công ty Sơn Sơn và Công ty An Phú, Trung tâm chiếu xạ Hà Nội) theo liều lượng quy định dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Về kiểm dịch, lô vải xuất khẩu phải được kiểm dịch thực vật đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của Australia và có "Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật" (Giấy chứng nhận) do cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam cấp, trên đó ghi rõ: “Lô quả này được sản xuất tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện nhập khẩu vải tươi vào Australia và tuân thủ quy định tại Chương trình xuất khẩu quả vải đã được chiếu xạ từ Việt Nam sang Australia”. Mục "Biện pháp xử lý" trên Giấy chứng nhận ghi rõ “Liều chiếu xạ thấp nhất 400 Gy”.

Đỗ Hương

Share on Tumblr