Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường có vai trò rất lớn trong các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, học sinh. Tuy nhiên, hiện nay, vai trò của tổ chức Đoàn trong nhiều trường học còn mờ nhạt.

Bạn đọc Thanh Bình (Quảng Ngãi): Nhiều trường quan tâm, chăm lo đến các phong trào của Đoàn Thanh niên, sẵn sàng bỏ kinh phí, thời gian, công sức để tổ chức các hoạt động Đoàn, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Nhưng còn không ít trường thờ ơ, thiếu quan tâm những hoạt động bề nổi của Đoàn Thanh niên. Các trường này thường đưa ra những lý do như: không có kinh phí, ảnh hưởng việc học tập của học sinh... Theo chế độ Nhà nước, Bí thư Đoàn trường được hưởng phụ cấp 0,25% lương, dạy có hai tiết chuẩn; Phó Bí thư Đoàn trường dạy số tiết chỉ bằng một nửa tiết chuẩn của giáo viên. Tổ chức Đoàn trong trường học hiện nay vẫn thiếu vắng những cán bộ Đoàn có năng lực, tâm huyết với hoạt động Đoàn. Công tác Đoàn thường làm theo kiểu thời vụ, mang tính hình thức, đối phó. Phong trào Đoàn không có gì nổi bật, song hầu hết các trường đều được công nhận cơ sở Đoàn vững mạnh, xuất sắc, toàn diện. Điều đó nói lên rằng công tác kiểm tra, công nhận của Đoàn cấp trên biểu hiện rõ sự dễ dãi, hời hợt, đánh giá chưa thực chất, chạy theo thành tích. Bạn đọc Hồ Hải Hà (Khánh Hòa): Hiện nay, ở một số nơi cho thấy Đoàn trường không còn giữ được bản sắc là một đoàn thể chính trị-xã hội và tự nguyện của tuổi trẻ. Nhiều Đoàn trường hoạt động cầm chừng, hoặc được sử dụng như một bộ phận giám thị để quản lý học sinh, sinh viên. Việc phát triển, kết nạp Đoàn viên chú ý đến số lượng, chỉ tiêu được giao hơn là chất lượng. Sinh hoạt Đoàn bị đồng hóa với những sinh hoạt hành chính khác. Ban chấp hành Đoàn thường là các giáo viên trẻ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản về công tác thanh niên, thiếu niên cũng như kỹ năng tổ chức phong trào... Phần lớn các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi đoàn đều diễn ra trong lớp học, nhiều buổi sinh hoạt bị biến thành tiết ôn tập hoặc nói chuyện phiếm. Bạn đọc Phan Hữu Nhân (Đà Nẵng): Để tổ chức Đoàn Thanh niên trong các trường học phát huy được vai trò, thế mạnh của mình, trước hết cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường, hội phụ huynh học sinh, Đoàn thanh niên địa phương... Các cán bộ Đoàn trường dù là chuyên trách hay kiêm nhiệm phải là những thầy giáo, cô giáo trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm hay những học sinh, sinh viên gương mẫu, học giỏi, năng nổ, sẵn sàng cống hiến cho tổ chức Đoàn. Đồng thời, họ phải được đào tạo chu đáo về những kỹ năng căn bản trong công tác lãnh đạo, tổ chức các hoạt động của thanh niên.