Bệnh viện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) là bệnh viện huyện duy nhất tham gia xây dựng thí điểm bệnh viện không khói thuốc.

(LĐ) - Theo đánh giá của Công đoàn Y tế VN, Ban giám đốc và cán bộ, nhân viên các khoa, phòng hưởng ứng rất tích cực. Đánh giá của đoàn giám sát, trong đó có lãnh đạo Công đoàn Y tế VN, chuyên gia tư vấn, Công đoàn Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế cho thấy, bước đầu cán bộ nhân viên của bệnh viện đã quán triệt hoạt động này; hoạt động giám sát tại khoa, phòng đã đi vào nền nếp. Đặc biệt, vai trò của tổ chức công đoàn được khẳng định trong quá trình thực hiện mô hình bệnh viện không khói thuốc lá. Với tư cách là tổ trưởng tổ giám sát và kế hoạch hoạt động, Chủ tịch công đoàn bệnh viện có nhiều hoạt động thiết thực cùng với các thành viên khác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên và người nhà bệnh nhân không hút thuốc. Sau khi được thành lập gồm: Ban giám đốc, công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo khoa, phòng... ban điều hành đã tham gia xây dựng nội quy về không hút thuốc lá thông qua việc lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Nội quy có 3 điều, từ ngữ dễ hiểu, mức độ bao phủ toàn cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... Nội quy cũng có nội dung xử phạt cụ thể. Một trong những cách làm đem lại thành công khi xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá của Bệnh viện Phú Vang là nội quy được thực hiện nghiêm túc từ các khoa, phòng. Tại khoa Ngoại cận lâm sàng, đích thân trưởng khoa tổ chức phổ biến nội quy tại khoa và lồng ghép vào buổi giao ban. Đặc biệt, khoa cũng xây dựng kế hoạch thực hiện “Khoa, phòng không khói thuốc lá” và nội quy “cấm hút thuốc” được nhắc lại trong giao ban hằng ngày. Để thông tin có tác dụng, khoa Ngoại cận lâm sàng lựa chọn hình thức truyền thông giáo dục trực tiếp và do trưởng khoa, điều dưỡng trưởng làm báo cáo viên. Ước tính mỗi lần truyền thông có 20 người là cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham dự. Bên cạnh đó, khoa cũng thực hiện nghiêm túc nội dung giám sát với việc phát hiện, nhắc nhở người hút thuốc, địa điểm tập trung đông người. Ngoài việc các thành viên trong khoa ký cam kết không hút thuốc lá, khoa còn thành lập câu lạc bộ “Cai nghiện thuốc lá”. Tương tự như vậy, khoa Nội nhi cũng xây dựng kế hoạch thực hiện “Khoa, phòng không khói thuốc” và nội quy về cấm hút thuốc được nhắc lại trong giao ban hằng ngày. Ngoài ra, mỗi tuần một lần, khoa họp hội đồng bệnh nhân phổ biến, thông báo, nhắc nhở cho bệnh nhân. Thực tế tại Bệnh viện Phú Vang cho thấy, vai trò tích cực của công đoàn đối với việc xây dựng bệnh viện không khói thuốc. Công đoàn không chỉ tham gia ban điều hành, nhóm giám sát, mà còn trực tiếp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên và cả người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá. Đây là một trong những hoạt động để bước đầu cán bộ, nhân viên của bệnh viện quán triệt nội quy. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng khuyến nghị Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia cần có kế hoạch cung cấp thêm các tài liệu, kinh phí cho bệnh viện hoạt động để có thể duy trì bền vững các kết quả của hoạt động xây dựng bệnh viện không khói thuốc. B.C.Đ