Chiều 9-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu sách “Vài ngón nghề ngoại giao” của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

'Vai ngon nghe ngoai giao' cua nguyen Pho Thu tuong Vu Khoan - Anh 1

Chương trình nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là những người làm công tác ngoại giao, các bạn trẻ đang theo học chuyên ngành ngoại giao những kiến thức, kỹ năng ngoại giao cần thiết.

Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành nhận định: “Cuốn sách Vài ngón nghề ngoại giao là sản phẩm kết tinh trí tuệ và tâm huyết của cả một cuộc đời làm đối ngoại hơn 60 năm của tác giả, ghi chép, đúc kết một cách tương đối, có hệ thống các kỹ năng ngoại giao dựa trên những tư liệu, sách vở trong và ngoài nước, các hoạt động ngoại giao ở nước ta và trên thế giới, thể hiện sự quan sát và trải nghiệm thực tế của tác giả cũng như sự chia sẻ của một số đồng nghiệp”.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật hy vọng cuốn sách sẽ trở thành cẩm nang quan trọng giúp cho những người làm công tác ngoại giao và đông đảo bạn đọc nâng cao hiệu quả công tác này trong công việc và cuộc sống.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan sinh ngày 7-10-1937, vào ngành Ngoại giao năm 1956, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng từ Đại hội VII năm 1991. Năm 1991, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, sau đó làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Năm 2000, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Năm 2001, tại Đại hội IX, ông được bầu vào Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Năm 2002, ông trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ. Năm 2007, ông nghỉ hưu, tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Tại buổi giao lưu, tác giả Vũ Khoan đã chia sẻ nhiều câu chuyện cụ thể về những trải nghiệm thực tế trong cuộc đời gắn bó với công tác đối ngoại của mình. Rất nhiều câu hỏi của giới trẻ, những người công tác trong ngành ngoại giao đã được tác giả giải đáp thông tuệ và gần gũi với thực tế.

Mai Hoa