Vai khách mời trong bộ phim "Ghosts Can’t Do It" (năm 1989) đã giúp Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đoạt giải Mâm Xôi Vàng vào năm 1990.

Video: Vai diễn ấn tượng của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump: