(GameK) - E3 năm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm của bang Los Angeles – trái với những kì E3 vài năm trước được tổ chức trong một nhà để máy bay.