Video tổng hợp những thủ đoạn ăn trộm tinh vi của những kẻ gian chuyên móc ví tại các nhà hàng để người xem biết cách phòng tránh.

Video: Những thủ đoạn ăn trộm tinh vi ở các nhà hàng:

Nguồn video: Shanghaiist.