Căn cứ thông báo số 3682/TB-VSD ngày 23/09/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V15 như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 4/10/2010 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện : 16% (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng ) - Thời gian thực hiện: 05/11/2010; - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – CTCP Xây dựng số 15vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/11/2010 (địa chỉ: số 53 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng) và xuất trình chứng minh nhân dân.