(HHT_Online) Trong cuộc sống, có những thứ luôn luôn mặc định theo thời gian, nhưng cũng có những thứ hoàn toàn trái ngược với những quy luật đó...