Ngày xưa Uyên Trang thường rủ Tấn Beo ăn ốc vì để ý anh nhưng nghệ sĩ hài chê cô mập nên không thành.

Kim Chi