Theo Phòng Tàu biển, Cục Đăng kiểm VN, đã có 16 tàu mang cờ Việt Nam được Đăng kiểm Việt Nam (VR) ủy quyền cho các tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận trong năm 2009.

Ông Nguyễn Vũ Hải, Trưởng phòng Tàu biển VN cho biết đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ủy quyền, phù hợp với các quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng mới, sửa chữa, quản lý tàu của doanh nghiệp. Bên cạnh việc ủy quyền, trong năm 2009, VR duy trì nhóm đăng kiểm viên cơ động để thực hiện việc kiểm tra tàu bất kỳ nơi nào trên thế giới theo yêu cầu của chủ tàu. Phòng Tàu biển đã trực tiếp kiểm tra 45 lượt tàu tại nước ngoài, thực hiện giám định kỹ thuật mua tàu 15 lượt tàu.