Trong phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 20/4. Theo dự kiến, trong phiên họp này, UBTVQH sẽ nghe và cho ý kiến về 2 Báo cáo giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh họa

Về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biển Việt Nam; Luật Giá;...

UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Dự trữ quốc gia; Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Điện lực; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Thư viện và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

UBTVQH sẽ biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010

PV (Theo TTXVN)