Ngày 11-3, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) thảo luận, cho ý kiến các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum.

Ngày 11-3, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) thảo luận, cho ý kiến các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum.

Theo Đề án của Chính phủ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích của huyện Đông Triều, với sáu phường, gồm: Đông Triều, Mạo Khê, Đức Chính, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn. Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích của huyện Điện Bàn, với bảy phường, gồm: Vĩnh Điện, Điện An, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương. Thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích của thị xã Bắc Cạn, gồm: sáu phường và hai xã. Huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum được thành lập mới trên cơ sở điều chỉnh, chia tách ba xã là Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi của huyện Sa Thầy, với tổng diện tích hơn 98 nghìn ha.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của QH cho rằng, việc điều chỉnh, thành lập các đơn vị hành chính nói trên là cần thiết và phù hợp yêu cầu khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới. Qua rà soát cho thấy, về cơ bản các đơn vị hành chính nói trên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP và Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về các tiêu chuẩn thành lập thị xã là đô thị loại IV. Việc lấy ý kiến nhân dân ở những nơi điều chỉnh, thành lập đã được thực hiện và có sự đồng thuận cao. Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp với Bộ Nội vụ, cho ý kiến về các vấn đề cụ thể.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến phát biểu cơ bản tán thành với các nội dung trong Đề án của Chính phủ, một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần có giải pháp bảo đảm số lượng biên chế cần thiết cho khu vực hành chính, sự nghiệp, bảo đảm ngân sách hoạt động, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cho những đơn vị hành chính được điều chỉnh, thành lập.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao cho Ủy ban TVQH thực hiện thay vì giao cho Chính phủ như trước đây. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, Ủy ban TVQH cần ban hành bộ tiêu chuẩn mới về việc chia tách, thành lập mới, sáp nhập đơn vị hành chính và nâng cấp đô thị thuộc thẩm quyền theo Hiến pháp năm 2013 thay cho bộ tiêu chuẩn hiện hành đã được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, với nhiều nội dung không còn phù hợp.

Sau khi thảo luận, Ủy ban TVQH biểu quyết thông qua các đề án nói trên với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Cũng trong ngày làm việc hôm qua, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi).

PV