Ngày 10/1, tại Nhà khách Chính phủ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì tổng kết. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy viên từ Bộ, Ngành liên quan. Buổi tổng kết còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo các khu Di sản Thế giới, các Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới của Việt Nam…

Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao), Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ông Phạm Cao Phong nhấn mạnh, trong năm 2012, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã đạt được nhiều thành công nổi bật. Các hoạt động được thực hiện bài bản, mang tính cụ thể và thiết thực. Trong năm 2012, Ủy ban đã triển khai được nhiều chương trình trong các lĩnh vực chuyên môn, giúp các hoạt động UNESCO gắn kết chặt chẽ với hoạt động của địa phương và góp phần vào công cuộc phát triển đất nước.

Năm 2012 được đánh giá là năm thắng lợi của di sản văn hóa Việt Nam khi Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Phi Vật thể đại diện nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm cũng được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đạt được những thắng lợi trên là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo Ủy ban, nỗ lực từ Ban Thư ký cùng các Tiểu ban, Ủy ban Chuyên môn, sự hỗ trợ của đông đảo các nhà nghiên cứu, học giả, sự tham gia, ủng hộ của toàn thể xã hội.

Về những mặt hạn chế, Vụ trưởng nêu rõ những mặt cần được khắc phục như vấn đề nhân lực còn mỏng, sự phối hợp giữa các cơ quan trong Ủy ban chưa đều, công tác bảo tồn di sản sau khi được công nhận nhiều bất cập…

Trước những thuận lợi và thách thức đó, bước sang năm 2013, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của mình để đẩy mạnh việc triển khai hoạt động UNESCO, đặc biệt là việc nâng cao hơn nữa kiến thức và năng lực đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đất nước đang tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, Ủy ban sẽ tăng cường sự tham gia vào UNESCO như ứng cử vào một số cơ quan chuyên môn của Tổ chức để nâng cao hiệu quả đóng góp của Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước. Ủy ban cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn của các Tiểu ban, Tiểu ban Chuyên môn, Đầu mối quốc gia… trên các lĩnh vực Giáo dục, Văn hóa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Thông tin - Truyền thông và thực hiện những cam kết Việt Nam đã ký với UNESCO.

Nhân dịp này, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cũng tiến hành lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp UNESCO cho các cá nhân, tập thể đã có đóng góp vào hoạt động UNESCO tại Việt Nam trong thời gian qua.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam là cơ quan liên ngành có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương với UNESCO.Trải qua hơn 35 năm hoạt động, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trên các lĩnh vực chuyên môn như Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thông tin.

Bên cạnh công tác UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt cũng đóng góp tích cực vào hoạt động đối ngoại chung của đất nước. Thông qua việc tham gia, đóng góp tích cực tại chương trình nghị sự của UNESCO như Đại hội đồng, Hội đồng Chấp hành, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã bảo vệ lập trường cũng như khẳng định vị thế Việt Nam tại UNESCO. Các hoạt động đệ trình UNESCO công nhận di sản và quảng bá di sản của Ủy ban cũng góp phần giới thiệu với thế giới về hình ảnh đất nước, qua đó làm sâu sắc cũng như nâng cao sự hiểu biết rõ hơn của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Nhờ những đóng góp tích cực trên, năm 2012, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3.

Nguyễn Anh Tuấn