Cuối quý II-2016, từ nguồn quỹ vì người nghèo, UBMTTQ tỉnh, huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 300 triệu đồng cho xã Thọ Hợp để giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn.

Uy ban MTTQ tinh, huyen Quy Hop ho tro 300 trieu dong cho xa Tho Hop - Anh 1

Đại diện UBMTTQ huyện kiểm tra tiến độ nhà đại đoàn kết của gia đình ông Trương Văn Đức, xóm Cốc Mẳm

Trong đó, UBMTTQ tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng, UBMTTQ huyện hỗ trợ 50 triệu đồng. Với số tiền đó, Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo, phối hợp với xã Thọ Hợp tiến hành bình xét và hỗ trợ 5 gia đình làm nhà đại đoàn kết, mỗi gia đình 30 triệu đồng, gồm: gia đình ông Trương Văn Đức, xóm Cốc Mẳm; Trần Võ Tuân, xóm Liên Tân; Trương Đình Hoạt, xóm Cốc Mẳm; Phan Xuân Tăng, xóm Thung Khẳng và Trương Thị Châu, xóm Sợi Dưới.

Ngoài ra, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp còn mua 10 con trâu bò sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng để hỗ trợ cho 10 hộ nghèo phát triển chăn nuôi vươn lên thoát nghèo.

Uy ban MTTQ tinh, huyen Quy Hop ho tro 300 trieu dong cho xa Tho Hop - Anh 2

Đại diện UBMTTQ huyện trao trâu cho gia đình ông Trương Văn Ất, ở xóm Sợi Dưới

Hiện nay, nhà đại đoàn kết đã cơ bản hoàn thành, trâu bò đã được giao tận tay cho các hộ. Với sự hỗ trợ giúp đỡ này, xã Thọ Hợp là xã duy nhất của huyện Quỳ Hợp phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2016 này.

Thu Hường

Đài Quỳ Hợp